Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

I dnia festiwalu w piątek 19 maja 2017 r. odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Poznać prawosławie w Lublinie w XVII wieku”, na której wystąpiło trzech prelegentów.

  • Pierwszy wykład pt. „Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku” wygłosił Prof. dr hab. Antoni Mironowicz.
  • Drugi wykład pt. „Cerkiew prawosławna w Lublinie w strukturach Eparchii Chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • Trzecią prezentacją pt. „Ikonostas w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie” wygłosiła Marzena Gałecka – (Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

Konferencja odbyła się na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego. Po zakończeniu konferencji miał miejsce koncert śpiewu cerkiewnego pt. „Liturgiczne pieśni bizantyńskie”, który odbyłe się w Kaplicy Zamkowej Trójcy Świętej. Prawosławne pieśni w stylu bizantyńskim i z XVI-wiecznego „Irmologionu Supraskiego” wykonał Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją dr Marcina Abijskiego.

Wkrótce w naszym serwisie zaprezentujemy zapis wykładów, jak również koncertu w Kaplicy Trójcy Świętej.

Poniżej prezentujemy fragment wykładu Prof. Mironowicza pt. „Unia brzeska i jej tragiczne skutki dla prawosławia w Polsce„, który odbył się w lutym tego roku w Lublinie.

Materiał prezentujemy dzięki uprzejmości portalu orthodox.fm..