Kategoria: obraz

Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce

Ojciec Paweł Janiel

Drugiego dnia festiwalu uczestnicy odwiedzili również unikalną cerkiew w Hrubieszowie, gdzie mieli również możliwość wysłuchania wykład ks. Pawła Janiela pt. „Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie jako zaproszenie nowej emigracji z Ukrainy do włączenia się w prawosławne życie liturgiczne w Polsce”.