Kategoria: obraz

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Cerkiew w Szczebrzeszynie

Drugiego dnia festiwalu w sobotę 18 maja 2019 r. miał miejsce wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru w Turkowicach. Po drodze do i z Turkowic zwiedzano cerkwie prawosławne św. Mikołaja Cudotwórcy w Zamościu, Zaśnięcia Bogarodzicy w Szczebrzeszynie, Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie oraz św. Jana Teologa w Chełmie. W żeńskim monasterze w Turkowicach uczestniczy mieli możliwość: wysłuchać śpiewu hymnów cerkiewnych w rycie bizantyńskim przed ikoną Bogurodzicy w…

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie

Drugiego dnia IV edycji festiwalu 18 maja odbędzie się wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej, podczas którego będzie zwiedzana m. in. cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie. Jest to najstarsza, zbudowana w XVI wieku prawosławna świątynia w Polsce.

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie

Drugiego dnia IV edycji festiwalu 18 maja odbędzie się wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej, podczas którego będzie zwiedzana m. in. cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie. Ten unikany zabytek o monumentalnej architekturze ma 13 kopuł – to jedyna taka cerkiew w Polsce.

Cerkiew św. Jana Teologa w Chełmie

Cerkiew św. Jana Teologa w Chełmie

Drugiego dnia IV edycji festiwalu 18 maja odbędzie się wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej. Prezentujemy film, który opowiada o historii i walorach poznawczych XIX wiecznej cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie, która jest na trasie wyjazdu.