Cały występ Chóru Katedry Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku

Chór Katedry Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku

Ukoronowaniem V edycji festiwalu był tradycyjnie koncert galowy, który odbył się w niedzielę 6 września 2020 roku. Koncert galowy zamykał występ Chóru Katedry Prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku pod dyrekcją protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza. Prezentujemy zapis audio z całego występu tego monumentalnego, bo aż czterdziestoosobowego chóru.

Tym wpisem kończymy publikację materiałów z V edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”.