Boska Liturgia w Monasterze w Turkowicach

Monaster Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Siostry w Żeńskim Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach w czasie nabożeństw kultywują tradycyjny śpiew bizantyński. Jest to wyjątkowa forma śpiewu liturgicznego, sprzyjająca duchowej kontemplacji, podkreślająca wagę słów modlitw. Mniszkom z Turkowic  w sposób wyjątkowy udało się połączyć egzotyczną dla naszej przestrzeni kulturowej bizantyńską formę muzyczną z melodyką i rytmem języka cerkiewno-słowiańskiego, w jakim są odprawiane nabożeństwa w cerkwi prawosławnej w Polsce.

Prezentujemy zapis audio Boskiej Liturgii, jak została odprawiona w Żeńskim Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach w grudniu 2018 roku. Liturgię celebrował ks. Paweł Janiel w asyście diakona Vadima Sztemurskiego.